De omgeving

De gemeente Neede, die een oppervlakte heeft van 4599 hectare, telt ruim 11.000 inwoners, waarvan het merendeel in het dorp Neede zelf woont. De kleine kernen Rietmolen en Noordijk en de buurtschap Lochuizen zijn ook binnen de gemeentegrenzen van Neede te vinden. Neede  

ligt in de provincie Gelderland, maar werkt samen binnen de Regio Twente.

Neede is als jamgemeente landelijk bekend door de Nationale Jammarkt, die jaarlijks op de laatste woensdag van de zomervakantie wordt gehouden.

Het landschap van Neede is een typisch coulisselandschap: rustieke landweggetjes langs velden en akkers, afgewisseld door houtwallen, beekjes, bosvennetjes en woeste gronden met heide en dennen. In de gehele gemeente bevinden zich vogelbroedgebieden (o.a. van de steenuil, de wielewaal en de nachtegaal).

Neede wordt omringd door de natuurgebieden Spilbroek, Noordijkerveld, Needse Achterveld en de Needse berg. Een geologische periode werd vroeger Needien genoemd, nadat in een groeve van de Needse berg uit deze periode een kaakfragment van de immense Reuzen of Woudolifant (Hesperoloxodon antiquus) werd gevonden.

Op de Needse berg is nu het Geologisch Natuurpad uitgezet. Op de Needse Berg staat ook “De Hollandsche Molen”.